Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 204
(404 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 411
Novela z. - občanský zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 20. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 617).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 411/4, který byl rozeslán 21. 1. 2020 v 17:48.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 411/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 925).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 204/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 326, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Témata EUROVOC: bydleníbytové právopředkupní právopřevod vlastnictvíspoluvlastnictvívlastnictví