Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 207
(473 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 530
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 774).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 530/3, který byl rozeslán 24. 1. 2020 v 10:39.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 530/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 930).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2020 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 322, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 530/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 530/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 47).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 23. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Témata EUROVOC: potravinová normaužitková vodaveřejná hygienavodazdravotnická službazdravotní inspekcezdraví veřejnosti