Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 210
(340 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vojtěch Pikal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 665/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 665
Novela z. o jednacím řádu PS

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 665/0 dne 2. 12. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0665.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 936). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 302, usnesení č. 936).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Anna Hubáčková, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 329, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Témata EUROVOC: dolní komorajednací řád parlamentuparlament