Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 218
(369 kB)
Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 786
Vl. n. z. o zvláštních pravidlech pro přijímání k vzdělávání

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2020 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 218/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 25.3.2020.

Svým usnesením č. 337, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2020.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
    Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

  • Sb

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Témata EUROVOC: připuštění ke zkoušcestřední vzdělánízkouškaškolní docházka