Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 219
(317 kB)
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 787
Vl.n.z. o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 787/0 dne 23. 3. 2020.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5597.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 1006).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Bc. Marek Hilšer, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2020 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 219/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 25.3.2020.

Svým usnesením č. 335, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Témata EUROVOC: důchodový plánosoba samostatně výdělečně činnápolitika zaměstnanostisociální dávkysociální zabezpečení