Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 222
(503 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 582
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 28. 8. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 769).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 582/3, který byl rozeslán 21. 1. 2020 v 16:04.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 582/4 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 582/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 961).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 222/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 371, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 5.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 6. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 5. 2020.

Témata EUROVOC: jednotný trhkontrolní úřadochrana spotřebitelepřeshraniční spoluprácepřibližování legislativysprávní kontrola