Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 224
(349 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 501
Novela z. o oceňování majetku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrána a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 823).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 501/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 501/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 969).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Miroslav Balatka, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 224/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 379, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 5.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 237/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 6. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 5. 2020.

Témata EUROVOC: kupní cenamovitý majetekobligaceprůměrná cenaslužebnosttržní cenavlastnictví