Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 225
(6726 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident NKÚ MIloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Herbert Pavera, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2020 usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 225/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 468, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.