Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 228
(331 kB)
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 809
Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 809/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5602.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 1027).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Bc. Marek Hilšer, který přijal k tomuto tisku dne 9.4.2020 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 228/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 9.4.2020.

Svým usnesením č. 343, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 9.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 9. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Témata EUROVOC: epidemieochrana pracovních příležitostípodpora zaměstnanostipolitika zaměstnanostisprávní opatřenízprostředkovatelna práce