Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 239
(325 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 816
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 816/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Petr Dolínek a přikázal návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 816/2 (projednáno).
 • DNavrhovatel doručil 6. 4. 2020 doplněk sněmovního tisku, který byl poslancům doručen jako sněmovní tisk č. 816/1.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5605.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 1049).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 17.4.2020.

Svým usnesením č. 361, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 362, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 20.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 816/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 816/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1086).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Témata EUROVOC: délka pronájmufinanční pomocpronájempronájem nemovitostivypovědění smlouvy