Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 243
(308 kB)
Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 821
Vl.n.z.o prodloužení lhůt pro konání doplň. voleb do Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 6. 4. 2020.

 • DNavrhovatel doručil 6. 4. 2020 doplněk sněmovního tisku, který byl poslancům doručen jako sněmovní tisk č. 821/1.
 • PS


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 46).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 201, usnesení č. 1065).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 243/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 17.4.2020.

Svým usnesením č. 359, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 360, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 20.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Témata EUROVOC: doplňovací volbyhorní komoraparlamentní volbyvolební systém