Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 249
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 829
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 829/0 dne 20. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 50).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 22. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5610.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 1097).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 28.4.2020 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 249/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 373, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 374, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 30.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2020.

Témata EUROVOC: státní pojištěnívšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění