Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 254
(324 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 848
Vl. n. z. o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 4. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 53).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Marcela Melková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5615.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1120).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. David Smoljak, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2020 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 13.5.2020.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 403, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 14.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 15. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2020.

Témata EUROVOC: kulturní akceodškodněnípenízezábavní průmysl