Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 258
(15315 kB)
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 258/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 451, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.