Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 261
(380 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 645
Novela z. - školský zákon

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2020 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 10.6.2020.

Svým usnesením č. 422, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2020.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
    Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Témata EUROVOC: matematikastřední vzdělánívysvědčenívzdělávací programzkouškaškolní prostředíškolská legislativa