Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 265
(634 kB)
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Lubomír Metnar.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.5.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 876.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Czernin, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 265/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: NATOarmádanadnárodní ozbrojené sílyudržování míruvojenská spoluprácevojska v zahraničí