Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 266
(1683 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ČTÚ Hana Továrková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2020 usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 266/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 509, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.