Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 267
(381 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 874
Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 874/0 dne 25. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 25. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 58).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 874/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5622.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 1150).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 267/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2020 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 267/2.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 11.6.2020.

Svým usnesením č. 436, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 874/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 874/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1173).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaň z příjmůdaňová úlevadaňový systémosvobození od daní