Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 269
(494 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 841
Novela z. - daňový řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 841/0 dne 28. 4. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1141).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 59, usnesení č. 1141).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2020 usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 269/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 11.6.2020.

Svým usnesením č. 437, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Témata EUROVOC: daňové orgánydaňový systémelektronická správaelektronická správa dokumentůinformační systémsprávní kontrolasprávní sankce