Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 271
(4836 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2020 usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 271/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.8.2020.

Svým usnesením č. 490, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.

Senát nepřijal k tisku usnesení.