Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 273
(895 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 30.6.2020 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 472, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.