Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 285
(505 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 643
Novela z. o silniční dopravě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 13. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 907).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 643/3, který byl rozeslán 10. 3. 2020 v 17:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 643/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1154).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 285/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 463, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 337/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozudopravní právonákladní dopravanákladní vozidlopravidla silničního provozusilniční doprava