Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 290
(409 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 453
Novela z. - trestní zákoník - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 638).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 453/4, který byl rozeslán 3. 6. 2020 v 12:13.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 453/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 300, usnesení č. 1190).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 290/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 455, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: alternativní trestpokutatrestní sankcetrestní zákoníktrestní řízení