Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 294
(336 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 921
Novela z. o kompenzačním bonusu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 921/0 dne 29. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1216).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1216).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.7.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.8.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.7.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2020 usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 294/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 454, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: finanční zrovnoprávněníodškodněníosoba samostatně výdělečně činná