Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 297
(351 kB)
Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 866
Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 13. 5. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1142).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 866/2, který byl rozeslán 17. 6. 2020 v 13:27.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 866/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2020 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 1202).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.7.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.8.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2020 usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 12.8.2020.

Svým usnesením č. 482, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.8.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 386/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 8. 2020 poslancům jako tisk 866/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 8. 2020 poslancům jako tisk 866/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 1231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 9. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 9. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2020.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaň z převodu nemovitostidaň z příjmůnabytí vlastnictvínemovitost