Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 298
(1094 kB)
Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady (17., 18., 19., 20. a 21. července 2020)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.7.2020.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2020 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 474, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.