Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 303
(282 kB)
Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 971
Vl.n.z.o zvl.způsobech hlasování do zastup.krajů a do Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 971/0 dne 17. 8. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 8. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 65).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 6100.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 1227).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.8.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2020 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 303/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.8.2020.

Svým usnesením č. 486, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 8. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 8. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 8. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2020.

Témata EUROVOC: epidemiehlasovánímístní volbyparlamentní volbyzpůsob hlasování