Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 304
(354 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 972
Novela z. - školský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 17. 8. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 8. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 65).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Ivo Pojezný a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 19. 8. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 1224).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.8.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.9.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2020 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 304/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.8.2020.

Svým usnesením č. 489, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 8. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 8. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 8. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2020.

Témata EUROVOC: distanční vzděláváníepidemiepovinná školní docházkaprogramované vyučováníškolní vzdělávání