Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 313
(989 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.10.2020.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 514, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.