Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 321
(917 kB)
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 677
Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 10.11.2020 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 321/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.11.2020.

Svým usnesením č. 28, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 542/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 677/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 677/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 22, usnesení č. 1378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: elektronický odpadodpadopatření na kontrolu znečištěnípneumatikaprevence znečištěnírecyklace odpaduvozidlozneškodňování odpaduzásobník elektrické energieživotnost výrobku