Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 330
(359 kB)
Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jan Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1048
Vl.n. z. o úpravách poskytování ošetřovného

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 8. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 71).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 6564.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 1284).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Bc. Marek Hilšer, který přijal k tomuto tisku dne 27.10.2020 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 330/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 522, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 438/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: domácí péčedítěepidemiepříspěvek na péčisociální dávkysociální zabezpečení