Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 336
(327 kB)
Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Lubomír Metnar.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.10.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1063.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Czernin, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2020 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Czernin, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2020 usnesení č. 184.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 520, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: NATOcizí státní občanepidemiehumanitární pomoclékařnemocniční zařízenívojenská spolupráce