Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 337
(452 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 922
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 29. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Miloslava Vostrá (usnesení č. 1217).
  Čtení proběhlo 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1217).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 922/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 12 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 922/2, který byl rozeslán 7. 10. 2020 v 18:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 922/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 53, usnesení č. 1275).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 18.11.2020 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.

Svým usnesením č. 45, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 540/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 922/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 922/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 1374).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: daň z příjmu fyzických osobdaň z příjmůosoba samostatně výdělečně činnápaušální daňsamostatná výdělečná činnostsociální zabezpečení