Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 338
(206 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1059
Novela z. o investičních pobídkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 19. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 74).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a přikázal návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 23. 10. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 1314).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 27.10.2020 usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 338/1.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 521, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 450/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020.

Témata EUROVOC: daň z příjmůinvestiční podporainvestiční politikapodpora investic