Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 2
(347 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1081
Novela z. o vysokých školách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1081/0 dne 9. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 79).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 12. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 1344).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 18.11.2020 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.

Svým usnesením č. 49, v hlasování č. 83 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 495/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2020.

Témata EUROVOC: připuštění ke zkoušcestudentvysokoškolské vzdělánívysvědčenízkouška