Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 16
(229 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1095
Novela z. o spotřebních daních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 23. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 23. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 84).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1095/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2020 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2020 na 74. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 26. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2020 na 74. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 1371).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2020 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 3.12.2020.

Svým usnesením č. 58, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 584/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 12. 2020 poslancům jako tisk 1095/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 12. 2020 poslancům jako tisk 1095/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1423).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Témata EUROVOC: daňová asignaceepidemieosvobození od danípivospotřební daň