Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 26
(471 kB)
Zasedání Evropské rady (10. a 11. prosince 2020) - závěry
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Abdrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2020 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.