Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 158
(384 kB)
Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 391/0 - Vl.n.z. o realitním zprostředkování

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 06.02.2019.
   Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 06.02.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.11.2019 na 35. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.11.2019.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 19.12.2019.

Hlasování č. 355 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 158/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2020.

Témata EUROVOC: obchod s nemovitostmiochrana spotřebiteleodborná kvalifikacepojištění zákonné odpovědnostitrestní rejstříkživnost