Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 182
(325 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Roman Kubíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 236/0 - Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

zatím není databáze PS

Hlasování č. 390 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 310, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: kontrolní úřadmzdové tarifystanovení mzdy