Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 183
(351 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 247/0 - Novela z. - živnostenský zákon

zatím není databáze PS

Hlasování č. 399 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 183/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 311, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: cestovní kancelářcestovní ruchprofesní přípravaživnost