Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 65
(49 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jaroslava Kubery, Tomáše Julínka, Jiřího Šnebergera, Jiřího Lišky, Miroslava Škalouda a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Kubera, senátor Tomáš Julínek, senátor Jiří Šneberger, senátor Jiří Liška, senátor Miroslav Škaloud, senátor Milan Bureš, senátor Robert Kolář, senátor Jiří Oberfalzer, senátor František Kopecký, senátorka Daniela Filipiová, senátor Milan Balabán, senátor Bedřich Moldan, senátor Josef Pavlata, senátor Jiří Nedoma, senátor Alexandr Novák, senátor František Příhoda, senátorka Alena Palečková, senátor Jiří Pospíšil, senátor Miloslav Pelc, senátor Jan Nádvorník, senátor Pavel Eybert, senátor Luděk Sefzig, senátor Vlastimil Sehnal, senátor Přemysl Sobotka, senátor Pavel Sušický, senátor Karel Tejnora, senátor Ivan Adamec, senátor Vítězslav Vavroušek, senátorka Alena Venhodová, senátor Jaromír Volný, senátor Jiří Žák.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.4.2005.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2005.

Senát přikázal senátní tisk dne 28.4.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 65/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 118, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 228, v hlasování č. 186 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1130/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1130
Novela z. Ústava České republiky

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1130/0 dne 21. 9. 2005.

Navazující senátní tisk č. 332.

Témata EUROVOC: dolní komorarozpuštění parlamentuústava