Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 86
(293 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1205
Novela z. o mim.přísp.zaměstnanci při nařízené karanténě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1205/0 dne 19. 4. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 4. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 108).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 4. 2021.
  Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1623).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jitka Chalánková, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2021 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 86/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 178, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 30. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 4. 2021.

Témata EUROVOC: epidemiefinanční pomocinfekční nemocpříjemsociální dávkyzdravotní pojištění