Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 173
(388 kB)
Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 395/0 - Vl.n.z. o územně správním členění státu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 08.02.2019.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 08.02.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 05.11.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 05.11.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.11.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Zákon Senátem schválen 03.02.2020.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2020.

Hlasování č. 32 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Holeček, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 298, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 299, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Témata EUROVOC: administrativní členěníobecregionsprávní celekveřejná správa