Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 229
(341 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 813
Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 813/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 813/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5607.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1024).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.4.2020.

Svým usnesením č. 352, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: hypotekární úvěrkoupě na splátkyochranná podmínkaplatební lhůtapůjčkaspotřební úvěrúvěr