Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 65
(1630 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.3.2021.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1176.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jitka Chalánková, který nepřijal k tomuto tisku dne 1.6.2021 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 65/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 9.6.2021.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Témata EUROVOC: Mezinárodní organizace prácemezinárodní úmluvaobtěžování na pracovištipracovní podmínky