Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 72
(11333 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident NKÚ MIloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Herbert Pavera, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 72/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 221, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.