Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 97
(328 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vojtěch Munzar.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 1. 2021. Vláda zaslala stanovisko 17. 2. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 2. 2021 jako tisk 1126/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1126
Novela z. o realitním zprostředkování

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1126/0 dne 15. 1. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1126.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Jiří Bláha a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Dne 3. 3. 2021 na 87. schůzi navrhovatel vzal zpět požadavek na projednávání tak, aby s návrhem mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1550).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 14 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1126/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1126/3, který byl rozeslán 25. 3. 2021 v 9:32.

 • GGaranční výbor se rozhodl návrh neprojednat.
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1627).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.5.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 220, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 11.6.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Témata EUROVOC: doplnění kvalifikaceepidemieobchod s nemovitostmiodborná kvalifikacetrh nemovitostíživnost