Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 105
(1240 kB)
Návrh stavebního zákona
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1008
Vl.n.z. - stavební zákon - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.7.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.6.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 23.6.2021 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 1.7.2021.

Svým usnesením č. 240, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 2.7.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1008/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1008/13.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 151).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2021.

Témata EUROVOC: regionální plánovánístavebnictvístavební povolenístavební právoveřejné stavitelstvíúzemní plánováníúzemní samospráva