Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 106
(945 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1009
Vl.n.z. - v souvislosti s přijetím stavebního zákona - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1009/0 dne 11. 9. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2020 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1331).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 3. 3. 2021 na 87. schůzi přerušeno (usnesení č. 1551).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1009/7, který byl rozeslán 13. 4. 2021 v 14:30.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 4. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1009/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 7. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 12. 5. 2021 na 102. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 178, usnesení č. 1667).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.7.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.6.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 23.6.2021 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 106/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 1.7.2021.

Svým usnesením č. 241, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 2.7.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1009/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1009/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 152).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2021.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaň z přidané hodnotydaň z příjmůderogacedůlní dobývánínovela zákonaochrana kulturního dědictvíochrana proti požáruochrana životního prostředíorgány veřejné správyprůzkum nerostných surovinstavební právozemědělská půdaříční plavba