Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 81
(460 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Lukáš Wagenknecht, senátor Václav Láska, senátorka Adéla Šípová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.4.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Roman Kraus.